Modul digital de ieşire (DOM)

Console digitale de apel (DCS)

Modul universal de interfaţă (UIM)

Unitate de sistem pentru comunicaţie (SCU)

Comprio

General