Sisteme de management al situaţiilor de pericol

Un sistem de management al clădirii este un software PC destinat operării, interconectării şi administrării datelor subsistemelor conectate.

Administrarea sofisticată a drepturilor de utilizator şi de acces permite definirea unor niveluri diferenţiate pentru prelucrarea datelor şi operarea subsistemelor conectate, incluzând structurarea automată a mesajelor din cadrul sistemului de management al clădirii. Pe acceaşi interfaţă de utilizator se pot integra diferite sisteme, de ex.:

 • Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu
 • Sisteme de adresare publică şi de alarmare vocală
 • Sisteme antiefracţie
 • Sisteme CCTV
 • Sisteme de control al accesului
 • Sisteme pentru uşi de evacuare
 • Sisteme de control al căilor de evacuare

Sistemul oferă posibilitatea de control al evacuării clădirii, de comandă a altor sisteme şi de managament al datelor. Sunt incluse de asemenea module funcţionale de afişare a alarmelor, de notificare şi de declanşare a unor scenarii de escaladare a avrtizărilor, precum şi posibilitatea de interacţiune specifică cu sistemele, dependentă de utilizator, moment, eveniment şi program

Pe lângă imagini ale clădirilor, grafice şi scheme ale procedurilor, sistemul de management al clădirilor poate asigura transmiterea mesajelor sub formă de e-mail, sms sau în formă tipărită (de ex. scheme de intervenţie pentru pompieri) pentru îmbunătăţirea vizualizării alarmelor, mesajelor sau a altor informaţii relevante.

Beneficii pentru utilizator:

 • Reunirea într-un singur sistem a mai multor subsisteme
 • Un eveniment dintr-un sistem poate determina o reacţie în alt sistem
 • O singură interfaţă
 • Utilizarea multifuncţională a unor componente reduce costurile de implementare şi de întreţinere
 • O singură sesiune de instruire a operatorilor tuturor sistemelor
Îmbunătăţire permanentă a funcţiilor şi caracteristicilor şi dezvoltarea de interfeţe cu alte produse de siguranţă a vieţii de la ESSER by Honeywell