Industrial

Zone întinse, utilaje cu nivel tehnic ridicat, un număr restrâns de persoane

Spre deosebire de majoritatea celorlalte obiective, în domeniul industrial predomină necesitatea protejării bunurilor. Evitarea alarmelor false are o importanţă ridicată, deoarece oprirea producţiei sau chiar o eroare funcţională pot avea efecte negative semnificative. O caracteristică aparte a sistemului de detectare şi de alarmă la incendiu este imunitatea la factorii perturbatori care apar frecvent în clădirile industriale.

Vaţi găsi aici broşura noastră cu referinţe!