Hoteluri

Protecţia utilizatorilor unei clădiri şi mai ales a clienţilor hotelurlor are un grad maxim de prioritate

Protecţia utilizatorilor unei clădiri şi mai ales a clienţilor hotelurilor are un grad maxim de prioritate, siguranţa lor depinzând de evacuarea conntrolată de echipele de intervenţie, susţinute de sisteme sofisticate de protecţie împotriva incendiilor. Pentru a se evita producerea panicii în situaţii de pericol, conceptul de protecţie la incendiu trebuie să includă un sistem eficient de comandă a lifturilor precum şi posibilitatea de evacuare secvenţială (pe etaje) a clădirii. Marcarea lizibilă a căilor de evacuare şi semnalizarea optică şi acustică a acestora au de asemenea o importanţă deosebită.

Veţi găsi aici broşura noastră cu referinţe!