WINMAGplus

Sistem de management al siztuaţiilor de pericol bazat pe platformă Windows

WINMAGplus a fost dezvoltat special pentru a răspunde cerinţelor referitoare la managementul sistemelor integrate de detectare a pericolelor, utilizând o platformă unitară PC. El administrează şi afişează simultan pe o suprafaţă grafică mai multe aplicaţii de securitate utilizând o interfaţă comună pentru utilizatorr pentru sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu, sisteme de adresare publică şi de alarmare vocală, sisteme antiefracţie, sisteme CCTV, sisteme de control al accesului, sisteme pentru uşi de evacuare, sisteme de control al căilor de evacuare, sisteme de protecţie şi de localizare a personalului precum şi sisteme de supraveghere a gardurilor.Pe lângă numeroasele aplicaţii pentru sisteme de securitate, este posibilă şi integrarea unor tipuri de sisteme, de management tehnic al clădirii, de ex. iluminat, control al lifturilor, comandă a porţilor.

Baza de date şi interfaţa de utilizator sunt concepute în concordanţă cu cerinţele curente: mesajele sunt afişate atât grafic cât şi în format text. WINMAGplus oferă multiple opţiuni pentru aplicaţie, începând cu afişarea sub formă de text a stărilor şi până la comanda activă a tutror dispozitivelor conectate. Bazat pe reţelele de securitate IGIS-LOOP şi essernet, WINMAGplus nu constituie doar un sistem profesional, ci şi cea mai bună opţiune de vizualizare şi de management integrat al sistemelor conectate.

Program:

Mulţumită conceptului modular, WINMAGplus oferă soluţii software adaptate otricărei mărimi şi tip de aplicaţie, începând cu pachetul de bază pentru sisteme cu o singură staţie de lucru şi până la sisteme multipost distribuite, având conectate echipamente în diverse puncte. Licenţierea permite achiziţionarea opţiunilor şi legitimizează utilizarea programului. Licenţa este bazată pe o cheie hard ("dongle")., conectată la un port USB al staţiei de lucru WINMAGplus. Pentru sisteme multipost, cheia hard trebuie să existe la fiecare PC care are conectat hardware.