Punerea în funcțiune a dispozitivelor IQ8 Alarm Plus cu programul tools 8000 V1.24R000

01.01.0001

Programul de mentenanță și punere în funcțiune tools 8000 V1.24R000 oferă acum suport pentru noile dispozitive inovative de alarmă IQ8 Alarm Plus și pentru programarea acestora.

În cazul dispozitivelor de alarmare IQ8 Alarm Plus vă rugăm să aveți în vedere următoarele informații necesare pentru asigurarea unei tranziţii lipsite de probleme către noua versiune a programului tools 8000:

  • Dacă sistemul de alarmare la incendiu include deja dispozitive de alarmare IQ8Alarm Plus care au fost puse în funcțiune cu versiuni mai vechi ale programului tools 8000 ca și dispozitive simple/anterioare IQ8 Alarm, înainte de efectuarea unei noi recunoaşteri a cablării, datele programate trebuie să fie citite din centrala de alarmare la incendiu prin intermediul programului tools 8000 fără a deschide fişierul de programare generat cu versiuni anterioare ale programului tools 8000.
  • Dacă recunoaşterea cablării a fost iniţiată fără citirea prealabilă a datelor din centrală, dispozitivele de alarmare IQ8 Alarm Plus vor fi recunoscute ca participanți noi, iar zonele și acţionările corespunzătoare vor trebui realocate. Ieșirile de comandă trebuie, de asemenea, să fie reprogramate.
  • Dacă datele de programare au fost citite anterior din centrală conform descrierii de mai sus, alocările zonelor, acţionărilor şi ale ieșirilor de comandă programate rămân neschimbate.

Actualizarea software poate fi descărcată de aici, procesul de descărcare începând automat după ce v-ați autentificat.