Codul de etică în afaceri

Atingerea şi depăşirea standardelor
Suntem ferm hotărâţi să îmbunătăţim viaţa tuturor colegilor noştri, clienţilor noştri şi a comunităţilor unde trăim şi muncim. Din secţia de producţie şi până în sala de conferinţe, toţi angajaţii şi reprezentanţii Honeywell respectă cele mai ridicate standarde, încurajând cultura de a atinge şi depăşi cerinţele legilor şi reglementărilor din ţările unde ne desfăşurăm activitatea.


Fiecare membru al echipei Honeywell este instruit în privinţa respectării standardelor noastre de integritate în afaceri, dintre care amintim:

  • Proceduri obligatorii la nivelul organizaţiei, legate de instruirea fiecărui angajat în privinţa responsabilităţii faţă de sănătate, siguranţă şi mediu, de nediscriminare, anticorupţie, de control al modului de conducere a afacerii şi pentru atingerea unor standarde înalte de excelenţă în toate interacţiunile legate de afacere. Revizuirea amănunţită a tranzacţiilor, pentru a asigura respectarea tuturor cerinţelor legislative.
  • Resurse reale şi suficiente, dedicate asigurării respectării legilor – la fiecare nivel al afacerii.
  • Asigurarea de instrumente tehnologice practice şi utile care să asigure primirea şi acceptarea comenzilor precum şi livrarea acestora doar de la / către ţări sau persoane care nu se află sub incidenţa unor sancţiuni.
  • Capabilităţi de cercetare şi auditare care se adresează în mod specific riscurilor de corupţie, astfel încât să putem acţiona imediat pentru eliminarea acestor riscuri.
  • Revizuirea internă şi auditarea amănunţită şi frecventă a desfăşurării contractelor guvernamentale.
  • Instruirea obligatorie a tuturor angajţilor în privinţa Codului Honeywell de Etică în Afaceri.
  • Procese robuste de integrare care asigură pentru companiile nou preluate înţelegerea şi aplicarea politicilor şi procedurilor Honeywell
Puteţi descărca aici Codul nostru de Etică în Afaceri