Difuzoare EN 54-24

Informaţii privind sensibilitatea difuzoarelor:

În trecut, sensibilitatea difuzoarelor (SPL = Sound Pressure Level) 1 W / 1 m, cu variaţie de + / -10 dB era dată în datele tehnice de cele mai multe ori cu valoarea de vârf. Acest lucru era posibil deoarece nu existau prescripţii privind specificaţiile tehnice. Ca rmare, datele tehnice nu reflectau în aceste cazuri caracteristica reală SPL.Deoarece inteligibilitatea redării nu se limitează la valoarea de vârf specificată, în EN 54-24 se specifică faptul că datele tehnice referitoare la SPL trebuie să se bazeze pe încercări efectuate într-o bandă de frecvenţe medii (88,6 Hz la 11,3 kHz). Pentru a asigura o reprezentare realistă a caracteristicilor difuzoarelor livrate de noi, valorile specificate în datele tehnice sunt conforme prescripţiilor EN 54-24. Această valoare medie a sensibilităţii (SPL 1 W / 1 m) diferă la prima vedere de valoarea de vârf indicată în trecut care în anumite cazuri era considerabil mai mare, însă ea reflectă acum o valoare medie dintr-o bandă de frecvenţe, fiind ca urmare o caracteristică mai apropiată de realitate. În cazul în care totuişi se doreşte cunoaşterea valorii de vârf date în trecut, sunteţi rugat să contactaţi serviciul nostru tehnic.

Începând cu data de 1 aprilie 2011, pentru sistemele de alarmare vocală conforme DIN VDE 0833-4 (Germania) şi TRVB S 158 (Austria) sunt necesare difuzoare certificate EN 54-24. Ca urmare, gama de difuzoare prezentată mai jos este dezvoltată special în scopul asigurării conformităţii EN 54-24. Toate celelalte difuzoare pot fi utilizate pentru sisteme conforme cerinţelor EN 60849 şi VDE 0828.