Produse

Centrale

Centrale de înaltă performanţă pentru detectarea şi semnalizarea incendiilor într-o gamă vastă de aplicaţii.

Module de alimentare

Module de alimentare utilizabile pentru diverse categorii de produse.

Unităţi de afişare şi comandă

Afişarea descentralizată a unor informaţii legate de starea sistemului şi asigurarea unor funcţii esenţiale de comandă ale centralei.

Transmisie de date

Transmisie la distanţă a datelor pentru diverse categorii de produse.

Conectare în reţea

Tehnologie de conectare în reţelele de securitate essernet şi IGIS-Loop

Detectoare automate

O gamă largă de detectoare automate de incendiu care utilizezaă tehnologii de ultimă oră pentru detectarea timpurie şi sigură, având accesorii performante şi practice pentru uşurarea instalării, punerii ân funcţiune şi a întreţinerii.

Declanşatoare manuale de alarmă de incendiu (butoane)

O gamă largă de declanşatoare manuale de alarmă de incendiu pentru semnlizarea situaţiilor de pericol.

Transpondere | module cu intrări/ieşiri

O gamă largă de dispozitive adresabile, cu instalare descentralizată, pentru extinderea sistemelor de detectare şi de alarmă la incendiu.

Componente conectate pe căi de transmisie radio

Modulele radio sunt compatibile cu centralele IQ8Control şi FlexES Control. Comunicaţia dintre aceste module are loc utilizând o tehnologie în bandă duală, cu salt de frecvenţe, fapt care conferă un grad ridicat de siguranţă a transmiterii mesajelor.

Detectoare pentru aplicaţii speciale

Sisteme destinate detectării timpurii a incendiului în aplicaţii unde nu este posibilă utilizarea detectoarelor punctuale.

Dispozitive de alarmare

Dispozitive pentru alarmare opticăşi acustică în caz de incendiu

Sisteme pentru uşi de protecţie la incendiu

Echipamente destinate acţionării uşilor de protecţie la incendiu şi a altor dispozitive de limitare a răspândirii fumului şi a gazelor fierbinţi.