Bloc de izolare şi montaj pentru bariera Ex

764745

Pentru montarea izolată galvanic (fără punere la pământ) a barierei 764744 pe şină standard de echipament.
Umiditate atmosferică < 95 % (non-condensare)